سارقی که از گل محمدی تازه کاشان برای بیهوش کردن افراد استفاده می کرد

مکانیسم (های) اثر شل کنندگی گل محمدی بر روی ماهیچه صاف نای خوکچه هندی ناشناخته است. این اثر ممکن است توسط چندین مکانیسم مختلف ایجاد شود.

از آنجایی که قبلاً اثر شل کنندگی گیرنده های آدرنرژیک بر راه هوایی خوکچه هندی و اثر برونش گشادکننده داروهای مسدودکننده H1 نشان داده شده بود ما پیشنهاد کردیم که برخی از اجزای این گیاه می توانند گیرنده های بتا آدرنرژیک را تحریک کنند یا گیرنده های هیستامین (H1) را مهار کنند.

در واقع، عصاره و اسانس گل محمدی تازه کاشان هیچ اثر شل کنندگی قابل توجهی بر روی زنجیره های تراشه انکوبه شده با آنتاگونیست های گیرنده β-آدرنرژیک و H1 نشان نداد.

این نتایج نشان‌دهنده اثر محرک این گیاه بر روی گیرنده‌های β-آدرنرژیک و/یا گیرنده‌های هیستامین (H1) است.

بر اساس اثر گشادکننده برونش مسدود کننده های کانال کلسیم، اثر مهاری این گیاه بر کانال های کلسیمی زنجیره تراشه خوکچه هندی نیز پیشنهاد شده است.

گل

فراکسیون های آبی، اتیل استات و n-بوتانول گل محمدی نیز اثر شل کنندگی بر روی ماهیچه صاف نای خوکچه هندی نشان داد. نتایج این مطالعه همچنین اثر شل کنندگی فراکسیون اتیل استات را در مقایسه با تئوفیلین بر عضله صاف تراشه نشان داد.

در حالی که اثر بخش آبی و n-بوتانول نسبتاً ضعیف بود. اثر شل کنندگی بیشتر فراکشن اتیل استات نسبت به دو فراکسیون دیگر نشان می دهد که ترکیبات محلول در چربی (غیر قطبی) این گیاه عمدتاً مسئول اثر شل کنندگی آن بر روی ماهیچه صاف نای هستند.

نتایج همچنین نشان دهنده اثر بازدارندگی فراکسیون های آبی و استیل استات بر گیرنده های موسکارینی است.

اثر اسانس، عصاره ها و فراکسیون های گیاه در جدول 2 خلاصه شده است.

گل محمدی گل محمدی یکی از مهم ترین گونه های گل خانواده Rosaceae است. R. damascena یک گیاه زینتی است.

علاوه بر اثر معطر، خواص دارویی متعددی از جمله ضد اچ آی وی، ضد باکتری، آنتی اکسیدان، ضد سرفه، خواب آور، ضد دیابت و شل کننده بر زنجیره های نای برای این گیاه گزارش شده است. این مقاله مروری جامع بر اثرات دارویی R. damascena است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.